Košenje

Samo košenje može se obavljati ručno ili strojno, što ovisi od veličine travnjaka i njegovih karakteristika.

Parkovski travnjak se kosi na visinu od 30 do 40 mm (za prirodnu visinu trave 30 – 60 mm) jednom do dva puta tjedno, dok je za golf teren pravilo 3 do 7 mm (prirodne visine 6 do 12 mm) svakodnevnim košenjem.

Kada su u pitanju strojevi kojima se obavlja košenje, prema pogonu motorne kosilice , one mogu biti sa motorom sa unutarnjim sagorijevanjem i sa elektromotorom.

Motori sa unutarnjim sagorijevanjem prilagođeni su strogim zahtjevima ekologije, dok je elektromotorni pogon lakši za pkretanje, a osim toga ovi uređaji rade sa minimalnom bukom i ne ispuštaju štetne plinove.

Ukoliko se sagleda razvoj kosilica, prvi takav uređaj imao je linijski protunož i spiralne, rotacione noževe na imaginarnom cilindru. Ovaj princip se i danas primjenjuje kod ručnih travokosilica na guranje i samohodnih, koje se prvenstveno koriste za održavanje sportskih travnjaka. Posljednji u nizu razvijeni su rotacioni režući aparati i oni se danas najčešće koriste za održavanje travnjaka.

Dijele se na: ručne (na guranje), ručne – motorne (na guranje), ručne – motorne (samohodne), samohodne (traktorom nošene), lebdeće i automatske.

Za njegu hortikulturnog zelenila, osim kosilica, koriste se i motorni čistači – “trimeri”. Radi se o strojevima koji imaju višestruku ulogu i koji su uz odgovarajući priključak lako prilagodljivi različitim potrebama košenja (šišanje rubova, trave oko rubnjaka, staza, zidova...).

 Ako se među ugojenim biljkama nalazi šiblje i druga neplemenita vegetacija koju treba izrezati koriste se  priključci u obliku :

1)      rezača (kružnih pila) za stabla promjera do 200 mm,

2)      trostrukog noža za rezanje grube trave,

3)      rezača trave za  grubu, gustu travu, ali ne i za drvenaste biljke i

4)      noža za gustu, grubu travu i drvenaste biljke.

Osim navedenih priključaka, za rezanje svih vrsta trava može se koristiti i glava trimera sa nitima od najlona što je vrlo praktično pri rezanju grube trave oko ukrasnog šiblja ili oko stabala.

Kada je riječ o djelovima travnjaka koji prerastaju rubnjake i prelaze na staze i zidove, šišanje rubova preporučljivo je obavljati po potrebi cijele godine.

Za šišanje rubova travnjaka najčešće se koriste travokosilice, a trava oko rubnjaka uz čvrste objekte, oko staza, zidova, ukrasnog šiblja, stabala, šiša se “trimerom”. Za određene dijelove travnjaka koje je potrebno oblikovati prema objektima, stazama, zidovima, oko stativa, stupova, cvijetnjaka ukrasnog šiblja i grupacija grmlja, najpraktičnije rješenje je vertikalni, mehanički “trimer”.